13 oktober 2023

Súdwest-Fryslân onderzoekt invoering ja-sticker

De gemeente Súdwest-Fryslân onderzoekt of de ja-sticker ingevoerd kan worden. Dit met het oog op het terugdringen van papierafval. Het onderzoek vindt plaats op initiatief van de GroenLinks fractie in de gemeenteraad. Als de gemeente de ja-sticker invoert, betekent dit dat ongeadresseerd reclamedrukwerk alleen nog in die brievenbussen belandt, die een ja-sticker hebben.

Verschillende gemeenten in Nederland kiezen voor de invoering van de ja-sticker. Daarmee geven inwoners aan graag reclamefolders te willen ontvangen. In de meeste gemeenten wordt nog steeds gewerkt met een ja/nee of nee/nee sticker, waarmee inwoners duidelijk maken géén reclamefolders te willen ontvangen.

Waarom ja-sticker
De belangrijkste reden voor de invoering van de ja-sticker is voor veel gemeenten het verminderen van het papierafval. Naast het verminderen van de hoeveelheid afval, willen gemeenten het hergebruiken van zoveel mogelijk materialen stimuleren.

Gericht verspreiden
De introductie van de ja-sticker dwingt ondernemers om hun eigen folderverspreiding opnieuw onder de loep te nemen. Een mogelijk alternatief is geadresseerde verspreiding naar een vooraf geselecteerde doelgroep. De ervaring leert inmiddels dat dit een meer duurzame keuze is dan breed verspreiden onder alle ja-sticker brievenbussen. Door de eigen doelgroep nauwkeurig te definiëren en selecteren, worden weliswaar minder folders verspreid, maar deze belanden wel precies in de juiste brievenbus.

Meer weten over de invoering van de ja-sticker?
We hebben alles voor je op een rij gezet.

Huis-aan-huisverspreiding bestellen Direct Mail bestellen
Naar overzicht

Over de auteur

Verspreiden.com


De redactie van Verspreiden.com brengt je op de hoogte van het laatste nieuws in Nederland en België over huis-aan-huisverspreiding, direct-mail en drukwerk.
Meer over Verspreiden.com