17 mei 2017

Patiënten folders in eenvoudig Nederlands

Folders voor patiënten zijn een welkome aanvulling op de informatie die de medisch specialist verstrekt. Folders bieden patiënten de gelegenheid alle informatie op het gemak thuis na te lezen. Dat is een prettig. Voor de patiënt zelf, maar ook voor de mensen in zijn of haar omgeving. Maak je een patiënten folder, let dan vooral op je taalgebruik.

Veel ziekenhuizen hebben over allerlei onderwerpen patiënten folders ontwikkeld. Ze zijn bedoeld als aanvulling op de (mondelinge) informatie die patiënten krijgen van hulpverleners in het ziekenhuis. Het maken van een dergelijke folder vergt aandacht voor de taal, want ingewikkelde medische zaken moeten voor iedereen duidelijk worden uitgelegd.

Taalniveau
Patiënten folders moeten begrijpelijk zijn voor alle patiënten. Het is daarom belangrijk om teksten in eenvoudig Nederlands te schrijven. Het advies is om taalniveau B1 als uitgangspunt voor de teksten te gebruiken. Taalniveau B1 staat voor eenvoudig Nederlands.

Folders met eenvoudig taalgebruik
Taalniveau B1 staat voor eenvoudig Nederlands. Ongeveer 95% van de bevolking begrijpt teksten die op taalniveau B1 zijn geschreven. Ook mensen die geen (hoge) opleiding hebben gehad. Taalniveau B1 kenmerkt zich door het gebruik van veel voorkomende woorden en korte, eenvoudige en actieve zinnen. Er zijn 6 taalniveaus: niveau A1 is het laagste niveau en taalniveau C2 is het hoogste. Taalniveau B1, eenvoudig Nederlands, is niet alleen geschikt voor mensen met een lager opleidingsniveau. Ook hoger opgeleiden en professionals lezen graag teksten op taalniveau B1 Een tekst op taalniveau B1 leest namelijk gemakkelijk en snel.

Aandachtspunten folder voor patiënten
De belangrijkste kenmerken van teksten op taalniveau B1 zijn:

  • duidelijke titel en tussenkoppen;
  • actieve schrijfstijl met voorbeelden;
  • eenvoudige woorden die iedereen kent;
  • korte en duidelijke zinnen.


Meer weten over folders?
We helpen je graag met het maken duidelijke folders voor patiënten. Neem contact op met Verspreiden.com op, telefoon: 0113 70 02 02 of stuur je vraag naar support@trainews.nl.

Huis-aan-huisverspreiding bestellen Direct Mail bestellen
Naar overzicht

Over de auteur

Verspreiden.com


De redactie van Verspreiden.com brengt je op de hoogte van het laatste nieuws in Nederland en België over huis-aan-huisverspreiding, direct-mail en drukwerk.
Meer over Verspreiden.com