Jongeren kiezen steeds vaker voor papier

Snel en eenvoudig jouw flyers, folders of drukwerk laten verspreiden

17 september 2019

Jongeren kiezen steeds vaker voor papier

Drukwerk is populair onder jongeren. Dat blijkt uit een onderzoek van het Engelse marketing en communicatiebureau Wardour. Britse jongeren zijn voortdurend op zoek naar meer content. Dat doen ze niet alleen via digitale kanalen, maar ook in gedrukte vorm. Jongeren van 18 tot 24 jaar en de groep daarboven (tot 35 jaar) grijpen vaker naar papier dan de rest van de Britse bevolking

Gedrukte bladen en brochures

De onderzoekers zijn verrast over de resultaten. Aanvankelijk hadden ze verwacht dat de jongere generaties zich van print zouden afkeren, ten faveure van digitale media. Het tegendeel is waar. Zo komt uit de enquête naar voren dat 15 procent van de mensen die vakbladen lezen, dit nu vaker te doen dan een jaar geleden. Bij jongeren van 18 tot 24 jaar ligt dat percentage op bijna het dubbele: 28 procent. En terwijl slechts 10 procent van de lezers van gedrukte bladen en brochures van bedrijven dat nu vaker zegt te doen, loopt dat bij de groep van 25 tot 34-jarigen op tot 19 procent.

Het lijkt daarmee wel alsof print op zijn beurt de digitale wereld verstoord.

Print wint terrein

Het onderzoek laat tevens zien dat print onder alle leeftijdscategorieën terrein aan het winnen is. Bijna de helft van de ondervraagden (44%) is het eens met de stelling dat ze informatie op papier beter kunnen onthouden dan informatie op een beeldscherm. Ook opvallend, slechts iets meer dan tien procent (12%) van de ondervraagden was het daarmee niet eens. Bovendien gaf een kwart van de deelnemers aan drukwerk meer te vertrouwen, terwijl slechts 6 procent aangaf meer vertrouwen te hebben in digitale informatie. Ook het tastbare aspect van drukwerk wordt op prijs gesteld, door vrouwen nog meer dan mannen: 67 respectievelijk 58 procent houden van het gevoel een boek vast te houden, en 60 respectievelijk 48 procent houdt van de geur van gedrukte publicaties.

Kies jij ook voor print?

Wij doen met je mee! Weten hoe? Neem contact op met Verspreiden.com op 0113 70 02 12 of mail je vraag naar support@verspreiden.com.

Bron