22 januari 2018

Folders van jouw politieke partij? Kies voor B1!

Folders, flyers, posters; in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018, wordt er weer volop door politieke partijen gecommuniceerd. Logisch, het is belangrijk om via folders en flyers de standpunten van de partij voor het voetlicht te brengen. We helpen graag bij het ontwerpen, drukken en verspreiden van deze folders en flyers. Onze tip voor de schrijvers ervan: kies voor taalniveau B1.

Teksten in folders en flyers moeten begrijpelijk zijn voor de lezers ervan. Het is daarom belangrijk om teksten in eenvoudig Nederlands te schrijven. We adviseren taalniveau B1 als uitgangspunt te hanteren voor de teksten in folders en flyers. Taalniveau B1 staat voor eenvoudig Nederlands.Taalniveau B1 kan bijna iedereen begrijpen (zo’n 95% van de bevolking). Ook mensen die geen hoge opleiding hebben gehad en voor hun werk nooit hoeven te lezen. Daarom noemen we taalniveau B1 eenvoudig Nederlands. Overheden en bedrijven schrijven hun teksten meestal op taalniveau C1. Ongeveer 60% van onze bevolking kan die teksten niet goed begrijpen.

Kun je alles op taalniveau B1 schrijven?

Je kunt alles op taalniveau B1 schrijven. De voorwaarden van een beleggingshypotheek. Bijsluiters bij medicijnen. Formulieren van de overheid. Juridische teksten. En de standpunten van jouw politieke partij. Alles. Taalniveau B1 is begrijpelijker dan C1 vanwege zijn specifieke tekstkenmerken: logische opbouw, korte, persoonlijke, actieve zinnen, alledaagse woorden.

De belangrijkste kenmerken van teksten op taalniveau B1 zijn:

  • duidelijke titel en tussenkoppen;
  • actieve schrijfstijl met voorbeelden;
  • eenvoudige woorden die iedereen kent;
  • korte en duidelijke zinnen.

Ook voor hoger opgeleiden

Eenvoudig Nederlands is niet alleen geschikt voor mensen met een lager opleidingsniveau. Ook hoger opgeleiden lezen meestal liever teksten op taalniveau B1 dan op taalniveau C1. Want een tekst op taalniveau B1 leest gemakkelijker en sneller.

Meer weten over folders en flyers?

Meer weten over folders en flyers voor de komende gemeenteraadsverkiezingen 2018? We vertellen je graag alles over de mogelijkheden van ontwerpen, drukken en verspreiden. Neem contact op met Verspreiden.com op telefoon: 0113 70 02 02 of stuur je vraag naar support@trainews.nl.

Huis-aan-huisverspreiding bestellen Direct Mail bestellen
Naar overzicht

Over de auteur

Verspreiden.com


De redactie van Verspreiden.com brengt je op de hoogte van het laatste nieuws in Nederland en België over huis-aan-huisverspreiding, direct-mail en drukwerk.
Meer over Verspreiden.com