Verspreiding reclamefolders op tal van manieren

Verspreiding van reclamefolders kan op tal van manieren. Iedere vorm van verspreiding reclamefolders heeft voor- en nadelen. Ook de kosten verschillen per verspreidingsvorm en dat geldt ook voor de attentiewaarde.

Voor verspreiding van reclamefolders onderscheiden we in Nederland de volgende verspreidvormen. Het is meestal zo dat een apart bezorgde folder de meeste aandacht krijgt. En dat is eigenlijk ook wel logisch, deze folder heeft immers weinig concurrentie in de brievenbus.

Verspreiding reclamefolders; verspreidvormen

  • Niet-geseald folderpakket – voor de verspreiding van reclamefolders worden deze ingevouwen, samen met 5 tot 20 andere folders bezorgd
  • Geseald folderpakket – voor de verspreiding van reclamefolders worden deze in een sealbag samen met 10 tot 30 andere folders bezorgd
  • In de regionale krant of Weekkrant – voor de verspreiding van reclamefolders worden deze ingestoken of los met de regionale krant of Weekkrant bezorgd, vaak samen met enkele andere folders
  • Huis-aan-huis met de post (dekking 100% NL) – voor de verspreiding van reclamefolders worden deze met enkele andere losse reclamefolders ongeadresseerd bezorgd
  • Huis-aan-huis apart – de reclamefolders worden apart bezorgd dus zonder post of andere folders
  • Direct mail – de folders worden gericht geadresseerd en zo in de brievenbus bezorgd, eventueel samen met andere post

Verspreiding reclamefolders op niveau

Er zijn vier verschillende verspreidniveaus voor de verspreiding van reclamefolders binnen Nederland:

  • 4-positie postcodeniveau (PC4) – gemiddeld ca. 1.800 huishoudens per postcode
  • Huis-aan-huis bezorgwijkniveau – gemiddeld ca. 250 huishoudens per bezorgwijk (afhankelijk van het verspreidnetwerk)
  • 6-positie postcodeniveau (PC6) – gemiddeld ca. 20 huishoudens per postcode
  • Adresniveau – 1-op-1 bereik van huishoudens