Particuliere adressen

Verspreiden.com is officieel partner van Whooz en biedt u daarom de mogelijkheid om gebruik te maken van de meest complete en actuele database van Nederland voor particuliere adressen. Daarmee bieden we je de mogelijkheid om huishoudens te selecteren op basis van de exclusieve Whize huishoudensegmentaties, socio-demografische en socio-economische kenmerken en op tal van woningkenmerken. De Whize data voldoet altijd aan alle wet- en regelgeving.

Particuliere adressen kopen

Wanneer je particuliere adressen wilt aankopen, dan kunnen wij voor jou een selectie leveren op basis van onderstaande criteria.

 • Whize huishoudensegmentatie
 • Leeftijd hoofd huishouden
 • Aantal kinderen in huishouden
 • Leeftijd oudste kind in huishouden
 • Leeftijd jongste kind in huishouden
 • Huishoudgrootte
 • Burgerlijke staat
 • Levensfase
 • Bruto gezinsinkomen
 • Inkomensdeciel
 • Aantal personen die een inkomen uit arbeid ontvangen
 • Opleiding
 • Werksituatie
 • Sociale klasse
 • Auto’s in huishouden
 • Koopkrachtindex
 • Koopkrachtdeciel
 • Woningtype
 • Eigendom woning
 • Bouwjaar
 • Perceeloppervlak
 • Perceelgrootte
 • Energielabel
 • Oppervlakte tuin (voor niet appartementen)
 • Type dak
 • WOZ waarde in klassen
 • Huurwaarde indien aangeboden in vrije sector in klassen
 • Bedrijfsregistraties / Type adres
Whize huishouden segmentatie

De Whize segmentatie is gedurende vele jaren verfijnd dankzij onderscheidende data uit verschillende bronnen en is beschikbaar op diverse, steeds fijnmazigere geografische niveaus. Whize is ontworpen om alle huishoudens in Nederland te beschrijven en classificeren. Met onze unieke methodologieën, de meest significante data en de beste specialisten zijn wij in staat deze segmentatie te creëren en te onderhouden. De huishoudens zijn gesegmenteerd in 59 subsegmenten, die zijn samengevoegd in 11 segmenten. Het resultaat is een classificatie die een duidelijk beeld schetst van de Nederlandse consumenten voor wat betreft hun sociodemografie, levensstijl en (koop)gedrag. Dit geeft je het meest nauwkeurige inzicht in de Nederlandse consument.

Meer informatie over de Whize segmentatie
Bereik consumenten
 • 59 (sub)segmenten
 • 35 jaar ervaring in data verzameling
 • Informatie over 8 miljoen huishoudens
 • 100% privacy vriendelijk
Direct-Mail bestellen

Wil je een adressenbestand aankopen via ons? Dat kan eenvoudig in onze direct-mail module. Zo kun je effectief jouw leads benaderen en jouw boodschap op een duidelijke manier onder de aandacht brengen.

Een Direct Mail is een interessante vorm van marketing waarmee jij jouw potentiële klanten heel persoonlijk kunt aanspreken. Een Direct Mail is een fysieke mailing, dus komt per post door de brievenbus binnen bij de ontvanger. Dat kan bijvoorbeeld een brief, kaart, brochure of een andere vorm zijn. Het interessante van een fysieke mailing is dat de ontvanger daadwerkelijk met jouw merk in zijn of haar handen staat. Daarmee creëer je dus een unieke beleving. In onze Direct-Mail module kun je alle mogelijkheden eenvoudig selecteren om zo jouw gewenste mailing te selecteren.

Direct-mail bestellen