21 februari 2024

Werk aan inzicht in de voetafdruk van direct mail

Wereldwijd maken we ons hard om de uitstoot van CO₂-uitstoot te minimaliseren. Internationaal is afgesproken dat deze uitstoot in 2050 tot nul gereduceerd is. Om daaraan bij te dragen, is het belangrijk om inzicht te hebben in de voetafdruk van direct mail campagnes. Met andere woorden, wat is de CO₂-uitstoot van postcampagnes?

Met het oog op groen drukwerk, is het belangrijk om de CO₂- en energievoetafdruk ervan op een objectieve en eenduidige manier te meten. Zowel van de organisatie zelf, als van de producten die worden verstuurd. De hoogte van de voetafdruk zegt namelijk iets over hoe succesvol je bent op het gebied van de CO₂- en energietransitie. Daarvoor kun je verschillende tools inzetten. Zo kunnen CO₂ & Energie RI&E en ClimateCalc een belangrijke rol vervullen. Deze tools sluiten aan op alle internationale normen op het gebied van levenscyclusanalyse. Om die reden zijn deze tools door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend als standaard voor de branche. Als je actief bent met direct mail, heb je dus zeker iets aan deze tools. Ze kunnen een grote rol spelen bij het meten van CO₂ uitstoot.

Eenvoudig te gebruiken
Het gebruik van dit soort tools is heel eenvoudig. De rekenmethodiek is namelijk geïntegreerd in de meeste softwarepakketten, die binnen de creatieve industrie worden gebruikt. Daarbij kun je denken aan MultiPress en (i) X-gram. Ideaal, want in deze softwarepakketten kun je dus in één keer zowel de financiële calculatie als de CO₂- berekeningen maken. Deze kun je vervolgens in een offerte presenteren aan je opdrachtgevers. Zo bied je hen inzicht in de CO₂-voetafdruk van eventuele postcampagnes en kunnen zij een evenwichtige afweging maken tussen prijs en milieu-impact. Daarmee draag je op een relatief eenvoudige en overtuigende manier bij aan groen drukwerk!

Bron: DDMA

Huis-aan-huisverspreiding bestellen Direct Mail bestellen
Naar overzicht

Over de auteur

Verspreiden.com


De redactie van Verspreiden.com brengt je op de hoogte van het laatste nieuws in Nederland en België over huis-aan-huisverspreiding, direct-mail en drukwerk.
Meer over Verspreiden.com