6 augustus 2020

Reclame scoort beter via traditionele media

Traditionele media, zoals print en tv, worden steeds gerichter gebruikt om informatie te verkrijgen, op de hoogte te zijn, om te ontspannen of om ideeën op te doen. Die verschuiving in mediabeleving heeft gevolgen voor de effectiviteit van reclame. De Nederlander is traditionele media de afgelopen jaren doelbewuster gaan gebruiken.

Het onlangs verschenen Mediabelevingsonderzoek 2020 toont onder andere dat dagbladen al 25 jaar de koppositie hebben op informatie, ondanks de opkomst van nieuwssites en -apps. Ook gaan dagbladen aan kop op het gebied van betrouwbaarheid en het leveren van gespreksstof. Huis-aan-huis kranten hebben een positieve beleving van reclame die de lezers als nuttig en informatief ervaren. Magazines op hun beurt zijn sterk in de combinatie informatie/ontspanning.

Mediabelevingsonderzoek 2020

Deelnemers aan het onderzoek hebben ook hun ervaringen met reclame getypeerd. Daaruit blijkt dat de top drie qua ergernis wordt gevormd door reclame bij streaming, social media en apps. Er zijn vier mediumtypen die duidelijk minder ergernis opwekken: dagbladen, magazines, huis-aan-huis kranten en buitenreclame. De gebruiker kan dan namelijk zelf bepalen of hij een reclame-uiting bekijkt.

Het Mediabelevingsonderzoek 2020 werd uitgevoerd door KANTAR in opdracht van bvA, Magazine Media Associatie NDP Nieuwsmedia en Outreach.

Magazines en huis-aan-huisbladen

Bij Verspreiden.com maken we dagelijks drukwerk, zoals folders en flyers. Veel daarvan wordt huis aan huis verspreid, soms in combinatie met huis-aan-huis kranten. We vertellen je graag over de mogelijkheden. Je kunt Verspreiden.com bereiken op 0113 700 212 of stuur je vraag naar  support@verspreiden.com.

Bron

Huis-aan-huisverspreiding bestellen Direct Mail bestellen
Naar overzicht

Over de auteur

Verspreiden.com


De redactie van Verspreiden.com brengt je op de hoogte van het laatste nieuws in Nederland en België over huis-aan-huisverspreiding, direct-mail en drukwerk.
Meer over Verspreiden.com