18 juni 2024

KVGO bezorgt om een nieuwe Postwet

Nog even en het nieuwe kabinet treedt aan. Eén van onderwerpen waarmee het kabinet zich gaat bezighouden is de wijziging van de Postwet. Een belangrijk onderwerp, want deze wet bepaalt hoe de postmarkt er de komende jaren uit zal zien. Het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO)  behartigt de belangen van de grafische bedrijven in Den Haag en heeft daarbij oog voor de zakelijke posttarieven en de service. Het is voor grafische bedrijven belangrijk dat de Postwet blijft voorzien in een betrouwbare en betaalbare zakelijke postvoorziening.

De afgelopen jaren zijn de zakelijke posttarieven waarmee grafische bedrijven te maken hebben, fors gestegen. Volgens de standaardtarieven van PostNL is de verhoging circa 10 à 15 %. Echter de praktijk wijst uit dat de tariefverhogingen voor maatwerkovereenkomsten forser zijn. Mede door wijzigingen in de verschillende gewichtsklassen is er in sommige gevallen sprake van tariefstijgingen voor zakelijke post van 150% tot zelfs 250% in vier jaar tijd. Daar komt bij dat de grafische sector meer en meer te maken heeft met een eenzijdig, door PostNL bepaald en lang niet altijd passend, servicekader. Omdat het overgrote deel van de grafische bedrijven direct of indirect afhankelijk is van post als distributienetwerk, raakt dit de grafische sector direct. Daarom is het voor grafische bedrijven belangrijk dat de Postwet voorziet in een betrouwbare en betaalbare zakelijke postvoorziening.

Economische, sociale en maatschappelijke rol
 In de gesprekken die vertegenwoordigers van het KVGO voeren, wijzen zij op de bredere economische, sociale en maatschappelijke opbrengsten en kosten van zowel de grafische sector als de postvoorziening. Zo meent het KVGO dat er oog moet zijn voor de belangrijke rol die de grafische sector speelt voor onder andere de reclamebranche, detailhandel en de uitgeverij- en verpakkingsindustrie en voedingsmiddelen industrie. Ook is aandacht voor de maatschappelijke betekenis van gedrukte media nodig. Zo is voor tal van verenigingen het gedrukte en per post verstuurde clubblad nog steeds een belangrijk communicatie- en bindingsmiddel. En daarmee cruciaal voor de sociale cohesie in ons land.

Regulering en toezicht
In de gesprekken en contacten die het KVGO in Den Haag heeft, wordt verder aangedrongen op tariefregulering van de zakelijke postmarkt op basis van een transparante tariefsystematiek, adequaat toezicht op de zakelijke postmarkt en de waarborg dat in de periode tot het van kracht worden van de nieuwe wettelijke regels, ongelukken worden voorkomen door adequaat en effectief toezicht.

Huis-aan-huisverspreiding bestellen Direct Mail bestellen
Naar overzicht

Over de auteur

Verspreiden.com


De redactie van Verspreiden.com brengt je op de hoogte van het laatste nieuws in Nederland en België over huis-aan-huisverspreiding, direct-mail en drukwerk.
Meer over Verspreiden.com