19 oktober 2022

Koploper in papierrecycling

Nederland is koploper in hergebruik van papier. Dat is goed om te weten als je folders of flyers verspreidt. Bijna 90 procent van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier werd vorig jaar ingezameld en gerecycled. Deze goede recyclingresultaten zijn het resultaat van inspanningen van alle schakels in de papierkringloop. Zo zorgen producenten ervoor dat hun producten goed te recyclen zijn. Zetten burgers zich in om hun oudpapier te scheiden en schoon en droog aan te bieden voor recycling en geven gemeenten geven voorlichting en zorgen voor de inzameling van oudpapier.

Papier en karton zijn unieke, duurzame materialen. Zij hebben een eindeloos hernieuwbare bron (hout) die CO2 opneemt, worden milieubewust geproduceerd en zijn na gebruik te recyclen. De papierindustrie maakt nieuw papier en karton van het oudpapier.

Goed voor het klimaat

87% van de door de Nederlandse papierindustrie ingezette papiervezels is afkomstig uit oudpapier. Dat is belangrijk. Door de inzameling en recycling van oudpapier vermindert de afvalberg en neemt de behoefte aan nieuwe grondstoffen af. Dat is goed voor het klimaat.

Design for recycling

Een duurzaam product wordt zo ontworpen, dat het opnieuw kan worden gebruikt of gerecycled. Dat geldt ook voor producten van papier en karton, zoals boeken, tijdschriften en verpakkingen. Producten die zijn gemaakt van één materiaalsoort (monomateriaal) zijn eenvoudiger te recyclen. Hoe meer stoffen worden toegevoegd aan het papier en karton hoe moeilijker de recycling. Denk aan laminaten, tape en lijmen, geplastificeerd papier en karton. Veel van de genoemde toevoegingen kunnen het recyclingproces verstoren. Al bij het ontwerp van een verpakking kunnen bepaalde toevoegingen worden vermeden. Ontwerper en opdrachtgever kunnen daar uitdrukkelijk rekening mee houden. Dat heet Design for Recycling.

Folders of flyers maken

Goed om te weten dat Nederlanders folders of flyers vaak bewust scheiden en bij het overige oudpapier inzamelen. Wil je een folder of flyer maken? Wij helpen je graag en denken natuurlijk mee over manieren om milieuvriendelijk en duurzaam te werken. Weten hoe? Neem contact op met Trainews Media, telefoon: 0113 70 02 02 of stuur je vraag naar support@trainews.nl

Huis-aan-huisverspreiding bestellen Direct Mail bestellen
Naar overzicht

Over de auteur

Verspreiden.com


De redactie van Verspreiden.com brengt je op de hoogte van het laatste nieuws in Nederland en België over huis-aan-huisverspreiding, direct-mail en drukwerk.
Meer over Verspreiden.com