Jouw telefoonnummer op je folder

Snel en eenvoudig jouw flyers, folders of drukwerk laten verspreiden

13 september 2019

Jouw telefoonnummer op je folder

Wie folders of flyers maakt, herkent het vast. Hoe kun je nu het beste je telefoonnummer vermelden in je folder of flyer. Wij krijgen hierover regelmatig vragen. Graag vertellen we je er meer over.

 

Natuurlijk kun je in je folder telefoonnummers vermelden zoals je zelf wenst. Toch zijn er wat algemene richtlijnen waaraan je kunt houden. Het is een goed idee om dit binnen je bedrijf te communiceren, zodat iedereen dit op dezelfde wijze doet.

Telefoonnummer

We scheiden het net- en abonneenummer met een kort streepje. De cijfers van het abonneenummer worden van rechts naar links per twee gegroepeerd en gescheiden door een (halve) spatie. Bij abonneenummers met een oneven aantal cijfers vormen de eerste drie cijfers een groepje. Voorbeelden:

  • 0314-12 34 56
  • 020-789 92 74

Er mogen ook spaties rondom het streepje staan:
0314 – 12 348 56 en 020 – 789 92 74.

In twee gevallen kun je van deze regel worden afwijken. Bijvoorbeeld als een andere groepering van de cijfers gemakkelijker te onthouden is of als binnen jouw de eerste cijfers steeds gelijk zijn, maar de laatste vier cijfers (het doorkiesnummer) verschillen.

Mobiel nummer

Het nummer van een mobiele telefoon vermeld je in een brochure op dezelfde manier als een vast telefoonnummer: met een streepje na 06 en met (halve) spaties tussen groepen van twee cijfers. Voorbeeld:

  • 06-46 89 10 32

Internationale telefoonnummer

Als bij je telefoonnummer ook het landnummer wilt mleden, vervalt het eerste cijfer (0) van het netnummer. Tussen landnummer en netnummer wordt een spatie in plaats van een streepje geschreven. Het landnummer wordt voorafgegaan door het plusteken, dat staat voor het toegangsnummer tot het internationale net. Dat toegangsnummer wordt niet vermeld, aangezien dit niet in alle landen 00 is. Tussen het plusteken en het landnummer staat geen spatie. Voor de weergave van het abonneenummer gelden dezelfde regels als bij de nationale nummers. Voorbeelden:

  • +31 314 12 34 56
  • +31 20 789 92 74
  • +31 6 46 89 10 32

Meer weten?

Wij weten natuurlijk veel meer over het schrijven en maken van folders en flyers. Meer weten? Neem contact op met Verspreiden.com op 0113 70 02 12 of stuur je vraag naar support@trainews.nl.