8 november 2023

Huis-aan-huis kranten bereiken echt iedereen

Wie denkt dat de Nederlandse huis-aan-huis kranten slechts een specifieke groep mensen bereikt, heeft het mis. Onderzoek wijst uit dat alle doelgroepen in Nederland worden bereikt. Geslacht, leeftijd, welstand, opleiding, stedelijkheid of dagelijkse aankoper: iedereen slaat weleens de huis-aan-huiskrant open. Iedereen? Maar liefst 10,8 miljoen Nederlanders lees weleens een h-a-h krant.

Het recente printbereik onderzoek van NOM (nationaal onderzoek multimedia) wijst uit iets meer vrouwen dan mannen de h-a-h krant lezen, maar met respectievelijk 53% en 47% ontloopt dit elkaar niet veel. In de leeftijdsgroep 13-34 jaar loopt het aantal lezers iets achter. 22% van de lezers komt uit deze leeftijdscategorie, terwijl landelijk deze groep voor 32% deel uitmaakt van onze populatie. Daarentegen is de leeftijdscategorie 35-64 jaar weer iets oververtegenwoordigd. De helft van de lezers komt uit deze groep (50%), terwijl landelijk deze groep voor 46% deel uitmaakt van alle Nederlanders. Wat betreft de welstandsklassen wordt globaal genomen elke welstandsklasse goed bereikt, datzelfde geldt voor de opleidingsniveaus hoog, midden en laag.

Stad of dorp
Het onderzoek naar het bereik van de huis-aan-huiskranten wijst ook uit dat zoveel stedelingen als dorpelingen worden bereikt. Sterk verstedelijkte gebieden lopen weliswaar iets achter met 52% (NL 56%), maar dat verschil is relatief klein. De oververtegenwoordiging vinden we hier met name bij de weinig of niet-verstedelijkte gebieden: 31% tov 28% in heel Nederland.

Effectief lezers bereiken
Het NOM onderzoek wijst uit dat de huis-aan-huis krant daarmee nog steeds een uitstekend massamedium is waarmee je een brede dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking kunt bereiken.

Huis-aan-huisverspreiding bestellen Direct Mail bestellen
Naar overzicht

Over de auteur

Verspreiden.com


De redactie van Verspreiden.com brengt je op de hoogte van het laatste nieuws in Nederland en België over huis-aan-huisverspreiding, direct-mail en drukwerk.
Meer over Verspreiden.com