16 juli 2019

Gemeentegids 2020 verspreiden

In veel gemeenten wordt jaarlijks de gemeentegids verspreid. In deze gids staan (contact)gegevens van bedrijven, instellingen en verenigingen binnen de gemeente. Daarnaast bevat de gids informatie over onder meer allerlei publieke en gemeentelijke diensten. Een echte wegwijzer dus binnen de gemeente. En om die reden belangrijk om zorgvuldig te verspreiden.

De gemeentegidsen die in 2020 verspreid worden, worden nu al voorbereid. Bedrijven en instellingen worden de komende maanden benaderd voor het juist aanleveren van informatie voor de gemeentegids 2020. Gemeentegidsen zijn interessant voor alle inwoners en de nieuwkomers in de gemeente. Ze geven informatie over de belangrijkste voorzieningen in de gemeente. Om die reden wordt geen brievenbus overgeslagen. Echt huis-aan-huis dus. Tegenwoordig is de gemeentegids ook vaak digitaal beschikbaar. Toch geven veel mensen nog steeds de voorkeur aan een gedrukt exemplaar.

Informatieplicht

Met het verspreiden van de gemeentegids voldoet de gemeente aan haar informatieplicht. De informatie in de gemeentegids is namelijk belangrijk voor iedere burger die in 2020 in de desbetreffende gemeente woont. Dat geldt ook voor andere informatie die door de gemeente, provincie of rijksoverheid wordt verspreid.

Waar moet je opletten?

Voor de hoogste attentiewaarde kun je de gemeentegids het best apart verspreiden, dus niet in of bij het folderpakket of de huis aan huis krant. Verder is een fraai en opvallende uitstraling belangrijk. Zo nodigt de gemeentegids 2020 om in het bladeren. Zorg verder voor een betrouwbare verspreider, zodat je zeker weet dat de gemeentegids 2020 alle burgers, instellingen en bedrijven bereikt.

Meer weten over het verspreiden van gemeentegidsen?

Wil je meer informatie over de verspreiding van gemeentegidsen? Daar kunnen we je alles over vertellen. Neem contact op met Verspreiden.com op 0113 70 02 02 of stuur je vraag naar support@trainews.nl.

Huis-aan-huisverspreiding bestellen Direct Mail bestellen
Naar overzicht

Over de auteur

Verspreiden.com


De redactie van Verspreiden.com brengt je op de hoogte van het laatste nieuws in Nederland en België over huis-aan-huisverspreiding, direct-mail en drukwerk.
Meer over Verspreiden.com