20 oktober 2023

De ecologische voetafdruk van print versus digitaal

Papier is een belangrijke informatiedrager, die al meer dan 2000 jaar bestaat! Hoewel papier een hernieuwbaar en duurzaam product is, denkt meer dan de helft van de Europese consumenten (60%) dat digitaal communiceren beter is voor het milieu dan communicatie op papier. Dit blijkt uit onderzoek van Two Sides (Trend Tracker Survey 2023), zo meldt Uitgeverij EM de Jong in de Special duurzaamheid papier en karton.

Papier is slecht, digitaal is goed. Dat is de gangbare gedachte als het gaat over duurzaamheid. Toch is het zo simpel niet. Ook digitale communicatiemiddelen laten een ecologische voetafdruk achter. Meerdere factoren spelen een rol bij het bepalen van die milieu-impact, zoals de gebruikte grondstoffen en het recycling percentage.

Bos in Europa groeit
De belangrijkste grondstof van papier is hout. Dit wordt veelal op een zorgvuldig gecontroleerde en duurzame manier verbouwd en geoogst. Deze methode is zo duurzaam, dat de bossen in Europa in 15 jaar tijd zijn gegroeid met een gebied dat zo groot is als de oppervlakte van Zwitserland. Grondstoffen uit digitale apparatuur, zoals servers en stroomgeneratoren, zijn vaak niet-hernieuwbaar en daarmee dus eindig.

Kampioen papierrecycling
Nederland is koploper als het gaat om papierrecycling. In de afgelopen jaren kwam ons recyclingpercentage 10 tot 15% bóven het Europese percentage van 71,4% uit. Van al het in Nederland geproduceerde papier bestaat 87% uit gerecycled papier en karton. Dit betekent dus dat aan nieuw papier slechts 13% verse houtvezel wordt toegevoegd. Vergelijk dat eens met het elektronische afval. In Europa werd in 2019 nog niet eens de helft van het elektronisch afval ingezameld voor recycling (42,5%). Wereldwijd ligt dit percentage nog vele malen lager, namelijk slechts 17,4%. De 53,6 miljoen ton elektronisch afval die in 2019 wereldwijd werd geproduceerd, komt overeen met het gewicht van maar liefst 350 cruiseschepen.

100% gerecycled papier
Verspreiden.com maakt het mogelijk een groene(re) keuze te maken. Wie kiest voor papier dat 100% gerecycled is, maakt een duurzame keuze. Het recycled papier van Verspreiden.com is een mooie, stevige papiersoort. De grondstof hiervan bestaat voor 100% uit gerecycled papier.

Huis-aan-huisverspreiding bestellen Direct Mail bestellen
Naar overzicht

Over de auteur

Verspreiden.com


De redactie van Verspreiden.com brengt je op de hoogte van het laatste nieuws in Nederland en België over huis-aan-huisverspreiding, direct-mail en drukwerk.
Meer over Verspreiden.com