Huis aan huis verspreiding gemeentegidsen

Vrijwel iedere gemeente heeft jaarlijks een nieuwe gemeentegids. Hierin staat relevante informatie over de gemeente en alle scholen, verenigingen en instanties die in de gemeente actief zijn. Goede huis aan huis verspreiding van gemeentegidsen is belangrijk. Op die manier komt de juiste informatie bij de burgers terecht.

Ieder huis

Gemeentegidsen zijn de wegwijzer voor alle bestaande inwoners en de nieuwkomers in de gemeente. Ze geven informatie over de belangrijkste voorzieningen in de gemeente. Soms wordt in de gemeentegids een plattegrond, rampeninstructiekaart, afvalkalender, burgerjaarverslag, ouderenwijzer, jongereninfo en een bedrijvenindex opgenomen. Om die reden mag geen brievenbus worden overgeslagen. Echt huis-aan-huis verspreiding dus.

Alle adressen

Bij de huis aan huis verspreiding van gemeentegidsen worden zelfs de Nee/Nee en Nee/Ja stickers meegenomen. Dat betekent dat met deze vorm van huis aan huis verspreiding op iedere deurmat een gemeentegids valt. De gemeentelijke informatie is immers belangrijk voor iedere burger. Dat geldt ook voor andere informatie die door de gemeente, provincie of rijksoverheid wordt verspreid. Op deze manier wordt voldaan aan de informatieplicht richting burgers.