Folder verspreiden

Folder verspreiden betekent omzet uitbreiden. Alle onderzoeken wijzen in die richting. Een folder verspreiden leidt tot meer bezoek aan de winkel, meer verkopen en dus meer omzet. 

Ga je een folder verspreiden, dan kun je erop rekenen dat deze gelezen wordt. Uit de NOM Folder Monitor 2016 blijkt 12,7 miljoen Nederlanders (95%) papieren of digitale huis-aan-huis folder leest.

Na het lezen van een folder zegt 60% van de lezers bereid te zijn tot het doen van aankopen. 46% koopt regelmatig een product uit een folder. De huis-aan-huis folder is daarmee een succesvol (communicatie)middel dat aanzet tot actie.

Papieren folder verspreiden

Natuurlijk zijn er inmiddels volop digitale folders. Toch laten de onderzoeksresultaten zien dat Nederlanders vast houden aan de papieren folder die door 83% van de Nederlanders wordt gelezen. Er wordt gemiddeld meer tijd besteed aan het lezen van papieren folders (17 minuten) dan digitale folders (12 minuten). Nederlanders geven aan dat aanbiedingen de belangrijkste reden zijn om een folder te bekijken. Een groot deel leest folders ook ter ontspanning (44%) of om zich te laten verrassen of te inspireren (30%). Folders zetten aan tot actie, 60% van de lezers overweegt bepaalde aankopen na het lezen van een folder en 46% zegt regelmatig zaken uit de folders te kopen. Verder ontvangen Nederlanders een papieren folder bij voorkeur in het weekend of op maandag. Meer dan de helft van de Nederlanders (53%) zou het verdwijnen van papieren folders een groot gemis vinden.

Folder verspreiden onder alle doelgroepen

Uit de cijfers blijkt verder dat je folder verspreiden onder alle doelgroepen zin heeft. Alle doelgroepen lezen en gebruiken folders en de beïnvloeding is groot, ongeacht de leeftijd of de welstand van de ontvanger van je folder. Van mensen uit de hoogste welstandklasse (W1, bruto inkomen hoger dan 39.500 euro) zegt 65% door de folder bepaalde aankopen te overwegen. Mensen uit de lagere welstandsklassen (W5 en W4) geven vaker dan de andere welstandsklassen aan, dat ze aanbiedingen kopen uit de folder.