Direct mailing kosten

Direct mailing kosten bestaan uit verschillende kostenposten. Samen vormen ze de direct mailing kosten. Je kunt daarbij aan de volgende kosten denken:

  • Kosten om de direct mailing vorm te geven. Denk daarbij aan concept, vormgeving en tekst. Voor een eenvoudige direct mailing brief kun je een tekstschrijver inschakelen. Bij een grotere of meer creatieve direct mailing kun je een gespecialiseerd bureau vragen om voor je aan de slag te gaan. De direct mailing kosten nemen dan natuurlijk toe.
  • Kosten om een adressenbestand te kopen. Als je adressen moet kopen, kosten dat natuurlijk iets. Maar misschien is je eigen adressenbestand wel actueel en daardoor uitstekend bruikbaar. Dat scheelt in de direct mailing kosten.
  • Kosten om de direct mailing te maken. Je kunt daarbij denken aan drukwerk, premiums en natuurlijk de handling. Vanzelfsprekend moet je direct mailing gedrukt of geprint worden. En kies je voor brieven dan moeten deze veelal gevouwen worden, in een envelop gedaan en gefrankeerd. Ook deze handling moet je meenemen in de totale direct mailing kosten.
  • Kosten voor de verwerking van de antwoorden. Natuurlijk zijn deze direct mailing kosten afhankelijk van de grootte van jouw direct mail. Bij kleine, overzichtelijke direct mailingen kun je ervoor kiezen om zelf alle respons te verwerken. Bij grotere direct mailing projecten kun je ervoor kiezen om de responsafhandeling over te laten aan een gespecialiseerd bureau.
  • Kosten voor de verzending van je direct mailing. Natuurlijk vormen de portokosten een belangrijk deel van de totale direct mailing kosten. Bovendien, je betaalt niet alleen voor de verzending van jouw direct mailing, maar je betaalt ook de kosten voor het ontvangen van de antwoordkaarten.

Los van deze direct mailing kosten is het interessant om te weten dat een zakelijke direct mail door meer dan de helft van de ontvangers (58%) wordt bekeken of gelezen. Richt je je met je direct mailing op consumenten dan is dat percentage zelfs 67 %.