Direct mail versturen

Direct mail versturen is springlevend. Want hoewel internet niet meer weg te denken is uit ons dagelijks leven, is het natuurlijk niet zaligmakend. Natuurlijk, e-mails versturen is snel en goedkoop, maar is het ook effectief? Door overvolle mailboxen en een niet aflatende stroom nieuwsbrieven is de delete-knop snel gevonden. Vaak nog voordat er één letter gelezen is. Dat biedt kansen voor het versturen van direct mail. Gewoon via de brievenbus.

Onderzoek toont aan dat van elke 100 verstuurde e-mails bijna 80% direct in de digitale prullenbak  verdwijnt. En van de 21 mails die wél worden geopend, krijgt opnieuw de helft binnen 2 seconden dezelfde behandeling: delete en de prullenbak in. Dit betekent dat er dus slechts bij 10 op de 100 verstuurde e-mails kans bestaat op een potentiële respons. Direct mail versturen vertoont een heel ander plaatje.

Kracht van direct mail

De ervaring leert dat wat je in procenten haalt net direct mail versturen via de brievenbus, je in promillages haalt via e-mail. Stel een direct mail via de brievenbus haalt 5%, dan haal je via e-mail 5 promille. Met die wetenschap kom je bij 100 verstuurde ‘mails’ via de brievenbus uit op 5 respondenten en bij e-mail op 0,5 respondent. Dit onderstreept opnieuw de stelling dat direct mail versturen springlevend is.